Στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί η Περι Αναισθησιολογική Νοσηλευτική. Οι νοσηλευτές, στη χώρα μας, όπως άλλωστε και διεθνώς, ασχολούνται με τη διαχείριση του αεραγωγού, την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και την αντιμετώπιση των επιπλοκών, κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Στην ανάνηψη αξιολογούνται τα επίπεδα πόνου, η μετεγχειρητική ναυτία/ εμετός, το ρίγος, η αναπνευστική και κεντρική καταστολή.

Ε.ΠΕ.ΝΟ.Ε.: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιαναισθησιολογικής Φροντίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 – Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 Χώρος διεξαγωγής:** **Διαδικτυακό Συνέδριο

Πληροφορίες εγγραφής: https://www.epenoe2023.com/epsilongammagammarhoalphaphiep…

Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.epenoe2023.com/

http://www.epenoe2023.com