Στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί η Περι Αναισθησιολογική Νοσηλευτική. Οι νοσηλευτές, στη χώρα μας, όπως άλλωστε και διεθνώς, ασχολούνται με τη διαχείριση του αεραγωγού, την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και την αντιμετώπιση των επιπλοκών, κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Στην ανάνηψη αξιολογούνται τα επίπεδα πόνου, η μετεγχειρητική ναυτία/ εμετός, το ρίγος, η αναπνευστική και κεντρική καταστολή.

ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ (ν. 4610/2019), οργανώνει και επαναλειτουργεί το ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,   με νέο τίτλο και με εκσυγχρονισμό του περιεχομένου του: 

«ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»,«MSc in LeadershipInnovationand Value Based Health Policies», από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021.  

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα στα στελέχη να λάβουν  

δύο (2) ειδικεύσεις: 

(1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας  

    (Decision making and health policy planning) 

(2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας 

    (Research and evaluation of innovation and policy in health care) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει. 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο & στον σύνδεσμο https://healthleader.uniwa.gr