Στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί η Περι Αναισθησιολογική Νοσηλευτική. Οι νοσηλευτές, στη χώρα μας, όπως άλλωστε και διεθνώς, ασχολούνται με τη διαχείριση του αεραγωγού, την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και την αντιμετώπιση των επιπλοκών, κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Στην ανάνηψη αξιολογούνται τα επίπεδα πόνου, η μετεγχειρητική ναυτία/ εμετός, το ρίγος, η αναπνευστική και κεντρική καταστολή.
2η Ημερίδα της Ελληνικής Περιαναισθησιολογικής Νοσηλευτικής Εταιρείας, 29/02/2020, Ηράκλειο, Κρήτη

2η Ημερίδα της Ελληνικής Περιαναισθησιολογικής Νοσηλευτικής Εταιρείας, 29/02/2020, Ηράκλειο, Κρήτη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η Ημερίδα της Ελληνικής Περιαναισθησιολογικής Νοσηλευτικής Εταιρείας, με θέμα:«Προηγμένη Νοσηλευτική: Βασικοί & ΕξειδικευμένοιΧειρισμοί Απελευθέρωσης του Αεραγωγού», στις 29/02/2020.Θα θέλαμε να […]