Στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί η Περι Αναισθησιολογική Νοσηλευτική. Οι νοσηλευτές, στη χώρα μας, όπως άλλωστε και διεθνώς, ασχολούνται με τη διαχείριση του αεραγωγού, την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και την αντιμετώπιση των επιπλοκών, κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Στην ανάνηψη αξιολογούνται τα επίπεδα πόνου, η μετεγχειρητική ναυτία/ εμετός, το ρίγος, η αναπνευστική και κεντρική καταστολή.

Διοικητικό Συμβούλιο

2022-2026

Πρόεδρος

Μαρία Καπρίτσου

Αντιπρόεδρος

Τζαννής Πολυκανδριώτης

Γ. Γραμματέας

Δημήτριος Μπαρουξής

Ταμίας

Δήμητρα Μαυροειδή

Μέλη

Μαρία Μήτσιου

Εύα Ξυδάκη

Ολυμπία Αναστασιάδου

2019-2022

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καπρίτσου Μαρία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπαστάκη Μαρία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνου Ευάγγελος

ΤΑΜΙΑΣ

Κατσούλας Θεόδωρος

ΜΕΛΗ

Γαμβρούλη Μαρία

Μοδινού Όλγα

Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης

Πατελάρου Αθηνά

Χρύση Μαρία

2017-2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαρία Καπρίτσου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαρία Μπαστάκη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Κωνσταντίνου

ΤΑΜΙΑΣ

Βασιλοπούλου Ελένη

ΜΕΛΗ

Λιώλιου Χαιδω

Σίσκου Τασούλα

Κατσούλας Θεόδωρος

Χρύση Μαρία

Μοδινού Όλγα

Παπαγιανόπουλος Ιωάννης