Στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί η Περι Αναισθησιολογική Νοσηλευτική. Οι νοσηλευτές, στη χώρα μας, όπως άλλωστε και διεθνώς, ασχολούνται με τη διαχείριση του αεραγωγού, την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και την αντιμετώπιση των επιπλοκών, κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Στην ανάνηψη αξιολογούνται τα επίπεδα πόνου, η μετεγχειρητική ναυτία/ εμετός, το ρίγος, η αναπνευστική και κεντρική καταστολή.

Εγγραφή/Ανανέωση

ΕΓΓΡΑΦΗ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΟΕ

Κόστος Εγγραφής & Ανανέωσης της Ετήσιας Συνδρομής

Τακτικό Μέλος: 10 €

Αρωγά Μέλη/ Φοιτητές: 5 €

Για νέα εγγραφή & ανανέωση ετήσιας συνδρομής, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην ΕΠΕΝΟΕ:

  • Συμπληρωμένα την Αίτηση Εγγραφής και την Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 105 (ν.-1599/1986) και αποστολή αυτών στο email: info@epenoe.com
  • Το αντίστοιχο χρηματικό ποσό με κατάθεσή του στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και αποστολή του αντίγραφου κατάθεσης στο email: info@epenoe.com

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ- Αρ. Λογαριασμού ΕΠΕΝΟΕ: 137/008492-12
IBAN: GR4001101370000013700849212