Στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί η Περι Αναισθησιολογική Νοσηλευτική. Οι νοσηλευτές, στη χώρα μας, όπως άλλωστε και διεθνώς, ασχολούνται με τη διαχείριση του αεραγωγού, την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και την αντιμετώπιση των επιπλοκών, κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Στην ανάνηψη αξιολογούνται τα επίπεδα πόνου, η μετεγχειρητική ναυτία/ εμετός, το ρίγος, η αναπνευστική και κεντρική καταστολή.

Σύνδεσμοι

https://www.signavitae.com/
www.icpan.org
www.enne.gr
www.esne.gr
www.sydnox.gr
https://grpalliative.gr/
https://anaesthesiology.gr/pages/gr.php
https://anesthesia.gr/
http://www.barna.co.uk/
https://acpan.edu.au/
http://www.iarna.ie/
https://brvnederland.nl/
https://www.aspan.org/
http://napanc.ca/index.php
https://dsr.dk/fs/fs3

www.nzno.org.nz

https://aniva.se/
https://www.pnoiagapis.gr/